PRAVILA I PROPOZICIJE KVIZA ZNANJA

POTJERA

POTJERA (u izvorniku: THE CHASE) licenčni je natjecateljski televizijski format kviza znanja ITV GLOBAL ENTERTAINMENT LIMITED-a, iz Londona; (The London Television Centre, Upper Ground, London SE1 9LT), Velika Britanija, u kojem ČETIRI NATJECATELJA odgovaraju na pitanja općeg znanja nastojeći spremiti što više novca u zajedničku BANKU NATJECATELJA i ostvariti što je moguće veću prednost pred prokušanim znalcem, LOVCEM, uvijek spremnim da se upusti u potjeru, uzbudljivu igru znanja i brzine, kako bi ih dostigao i jednog po jednog izbacio iz daljnjeg natjecanja.


I. OPĆE ODREDBE


Serijal kviza POTJERA u sezoni 2014/2015. počinje se, prema planu, emitirati u ponedjeljak, 15. rujna 2014. četiri puta tjedno, od ponedjeljka do četvrtka na I. programu HTV-a, od 18,40 h u ukupnom trajanju svake emisije od 45 minuta, i traje do lipnja 2015. godine.


PRAVO SUDJELOVANJA


Pravo nastupa u serijalu kviza POTJERA imaju svi državljani Republike Hrvatske s navršenih 18 (osamnaest) godina i stalnim prebivalištem u Republici Hrvatskoj, što dokazuju isključivo osobnom iskaznicom, a koji s uspjehom prođu preliminarnu prijavnu proceduru.


Također se unaprijed utvrđuje da pravo nastupa u POTJERI nemaju:

- svi zaposlenici HRVATSKE RADIOTELEVIZIJE, ni članovi njihovih obitelji;

- suradnici angažirani na projektu POTJERA koji nisu zaposlenici HRT-a, ni članovi njihovih obitelji;

- zaposlenici eventualnih sponzora programa POTJERA, ni članovi njihovih obitelji;

- državljani Republike Hrvatske s navršenih 18 (osamnaest) godina i stalnim prebivalištem u Republici Hrvatskoj protiv kojih je u tijeku bilo koji oblik kaznenog progona.


Za svaku se emisiju POTJERE, prema utvrđenoj proceduri izbora natjecatelja, bira potreban broj natjecatelja + jedan rezervni natjecatelj.


II. KRATKI OPIS IGRE


POTJERA je kviz znanja u kojem ČETIRI NATJECATELJA koji se ne poznaju, ali trebaju djelovati kao tim, odgovaraju na pitanja općeg znanja kroz dva dijela natjecanja, uvijek nastojeći ostvariti što veću prednost pred prokušanim znalcem, LOVCEM čiji je jedini cilj dostići ih i eliminirati iz daljnjeg natjecanja.


PRVI DIO NATJECANJA:


SKUPLJANJE NOVCA


OSNOVNI POJEDINAČNI ULOZI NATJECATELJA


Svaki od četiriju NATJECATELJA pojedinačno u vremenu od 1 (jedne) minute ima priliku odgovoriti na što više brzopoteznih pitanja općeg znanja i tako osvojiti što više novca.


POTEZ LOVCA


Svaki od četiriju NATJECATELJA pojedinačno dobiva priliku da iznos osvojen pod A) obrani u izravnom sučeljavanju s LOVCEM.


Svaki od četiriju NATJECATELJA u ovom dijelu igre automatski ima 3 koraka prednosti pred LOVCEM, no, temeljem LOVČEVIH PONUDA svaki NATJECATELJ može prihvatiti i igru za VIŠI ili NIŽI iznos od onog kojeg su osvojili pod A). Tako NATJECATELJ siguran u svoje znanje može prihvatiti VIŠU novčanu ponudu, a to ga dovodi korak bliže LOVCU: njegova je prednost tada samo 2 koraka pred LOVCEM.


Odluči li se NATJECATELJ za korak bliže cilju, prihvatit će NIŽU LOVČEVU ponudu od one koju je osvojio pod A) i tako dobiti čak 4 koraka prednosti pred LOVCEM.


POTJERA


Nakon donesene odluke kreće POTJERA, igra u kojoj oba igrača, i NATJECATELJ i LOVAC, istovremeno odgovaraju na isto pitanje. Pitanja su to višestrukog izbora uvijek s ponudom od 3 (tri) odgovora od kojih je samo jedan točan. Svakim točnim odgovorom NATJECATELJ dolazi na korak bliže cilju. Netočnim odgovorom NATJECATELJ ostaje na istom mjestu. LOVAC ga nastoji dostići svojim točnim odgovorima.


Pobjegne li LOVCU, NATJECATELJ postaje FINALIST u ZAVRŠNOJ POTJERI zajedno s novcem koji je dotad osvojio. Ne pobjegne li LOVCU, NATJECATELJ odlazi kući praznih ruku.


DRUGI DIO NATJECANJA:


ZAVRŠNA POTJERA


KRUG FINALISTA


FINALISTI koji su uspjeli pobjeći LOVCU sada igraju timski nastojeći u vremenu od 2 (dvije) minute odgovoriti na što više brzopoteznih pitanja. Za svakog FINALISTA tim dobiva po jedan korak prednosti pred LOVCEM. Svaki sljedeći korak prednosti pred LOVCEM NATJECATELJI-FINALISTI osiguravaju točnim odgovorima na postavljena pitanja.


LOVČEVA POTJERA


Sada je LOVAC u prigodi da u vremenu od 2 (dvije) minute točnim odgovorima na brzopotezna pitanja pokuša dostići rezultat NATJECATELJA iz KRUGA FINALISTA.


Ne uspije li LOVAC dostići rezultat tima, svi FINALISTI dijele novčani iznos na jednake dijelove.


Ako ih LOVAC dostigne, svi NATJECATELJI odlaze kući praznih ruku.


* * *


III. PRAVILA IGRE


Natjecanje u kvizu POTJERA podijeljeno je u dva dijela:


SKUPLJANJE NOVCA:

A) OSNOVNI POJEDINAČNI ULOZI NATJECATELJA

B) POTEZ LOVCA

C) POTJERA

ZAVRŠNA POTJERA:

A) KRUG FINALISTA

B) LOVČEVA POTJERA1) SKUPLJANJE NOVCA


A) OSNOVNI POJEDINAČNI ULOZI NATJECATELJA


Svaki od četiriju NATJECATELJA treba sam u vremenu od 1 (jedne) minute točno odgovoriti na što više kratkih, brzopoteznih pitanja iz općeg znanja.


Svaki točan odgovor vrijedi 3.500,00 (tritisućepetstotina) kuna.


NATJECATELJ može svoj odgovor na pitanje ponuditi i prije no što VODITELJ pročita cijelo pitanje. Ako je odgovor točan, NATJECATELJ osvaja 3.500,00 (tritisućepetstotina) kuna, a VODITELJ počinje čitati sljedeće pitanje. Ako je odgovor netočan, VODITELJ pročita točan odgovor i nastavlja čitati sljedeće pitanje.


Ako NATJECATELJ umjesto odgovora kaže: „Dalje!“ smatrat će se da je netočno odgovorio.


Kraj svake runde ispitivanja u trajanju od točno 1 minute (60 sekunda) jasno je označen zvučnim signalom nakon kojega se više ne priznaje nikakav odgovor.


Ako se kraj runde oglasi tijekom čitanja pitanja, a odgovor nije dan, odgovor nakon isteka vremena se ne priznaje.


Redoslijed odgovaranja četiriju NATJECATELJA utvrđuje Redakcija i o tome prije početka snimanja obavještava NATJECATELJE.


B) POTEZ LOVCA


Nakon što prvi od četiriju NATJECATELJA završi igru pod A) NATJECATELJI će upoznati LOVCA.


LOVACA ima više i NATJECATELJI nikad unaprijed ne znaju s kojim će se od njih morati ogledati u svojoj emisiji.


Osvojeni iznos u prvom dijelu igre svaki od četiriju NATJECATELJA mora pojedinačno obraniti u izravnom sučeljavanju s LOVCEM na PLOČI POTJERE.


U ovom dijelu igre svaki NATJECATELJ automatski ima 3 KORAKA PREDNOSTI pred LOVCEM, što je jasno grafički prikazano na PLOČI POTJERE.


Prije početka igre LOVAC će NATJECATELJU iznijeti DVIJE PONUDE:


PONUDA 1:

LOVAC će NATJECATELJU ponuditi NIŽI IZNOS od onog koji je NATJECATELJ osvojio u prvom krugu u zamjenu za jedan korak prednosti više : dakle, NATJECATELJ dobiva NIŽI IZNOS, ali čak 4 (umjesto 3) KORAKA PREDNOSTI.


PONUDA 2:

LOVAC će NATJECATELJU ponuditi VIŠI IZNOS od onog koji je NATJECATELJ osvojio u prvom krugu u zamjenu za jedan korak prednosti manje: dakle, NATJECATELJ dobiva VIŠI IZNOS ali samo 2 (umjesto 3) KORAKA PREDNOSTI.


NATJECATELJ ima tri mogućnosti:

prihvatiti PONUDU 1;

prihvatiti PONUDU 2;

otkloniti OBJE ponude i ostati na već osvojenoj poziciji: 3 KORAKA PREDNOSTI pred LOVCEM.


NATJECATELJ se o svojoj odluci može izjasniti odmah ili se može savjetovati s ostalim natjecateljima, ali konačnu odluku svaki NATJECATELJ donosi samostalno.


Ako NATJECATELJ odluči prihvatiti jednu od PONUDA, situacija na PLOČI POTJERE će se odgovarajuće promijeniti:

prihvati li PONUDU 1, na PLOČI POTJERE bit će na 4 KORAKA PREDNOSTI ispisana LOVČEVA ponuda s NIŽIM iznosom;

- prihvati li PONUDU 2, na PLOČI POTJERE bit će na 2 KORAKA PREDNOSTI ispisana LOVČEVA ponuda s VIŠIM iznosom.

Iznose koje LOVAC nudi u svojim ponudama uvijek određuje isključivo Redakcija.


C) POTJERA


Svaki NATJECATELJ na PLOČI POTJERE protiv LOVCA igra sam.


Smjer kretanja igre na PLOČI POTJERE jest odozgo prema dolje.


Na PLOČI POTJERE jasno su označeni i iznos i koraci prednosti natjecatelja, sve u skladu s odlukom NATJECATELJA donesenoj u krugu B) POTEZ LOVCA.


NATJECATELJ i LOVAC ogledat će se u odgovaranju na potreban broj pitanja višestrukog izbora, tzv. ABC PITALICA: svako pitanje ima tri ponuđena odgovora od kojih je samo jedan točan.


I NATJECATELJ i LOVAC istodobno odgovaraju na ISTO PITANJE i to pritiskom na tipke a), b) ili c) svojih tipkovnica.


Čim jedan od IGRAČA (bilo NATJECATELJ bilo LOVAC) odgovori na pitanje pritiskom na izabrano slovo svoje tipkovnice, počinje teći vrijeme od 5 sekunda unutar kojih drugi IGRAČ mora ponuditi svoj odgovor. Ako drugi IGRAČ svoj odgovor ne ponudi u tih 5 sekunda, smatrat će se da je netočno odgovorio.


Oba IGRAČA (i NATJECATELJ i LOVAC) ne vide i ne znaju što je tko odgovorio. Na PLOČI POTJERE jasno se vidi samo da je netko odgovorio PRVI i time prisiljava onog drugog IGRAČA da svoj odgovor ponudi u 5 sekunda.


Ako je NATJECATELJ točno odgovorio na pitanje, pomaknut će se za korak bliže cilju.

Ako je i LOVAC dao točan odgovor i on će se pomaknuti za korak bliže cilju: razmak između obojice IGRAČA ostat će isti.

Ako je NATJECATELJ netočno odgovorio na pitanje, ostat će na istoj poziciji na PLOČI POTJERE.

Ako je LOVAC na to pitanje točno odgovorio, primaknut će se za korak bliže NATJECATELJU.

Ako je i LOVAC netočno odgovorio na isto pitanje, i on ostaje na istoj poziciji.


Na isti se način igra sve do kraja.


Igra na PLOČI POTJERE završava:

ako i kad LOVAC ulovi NATJECATELJA prije no što je NATJECATELJ stigao do cilja;

ako NATJECATELJ točno odgovori na dovoljan broj pitanja i prije LOVCA stigne do cilja.


Ako LOVAC ne dostigne i ne ulovi NATJECATELJA, taj se NATJECATELJ vraća svom timu i sudjeluje u ZAVRŠNOJ POTJERI, a njegov osvojeni iznos pribraja se zajedničkoj BANCI NATJECATELJA.

Ako LOVAC dostigne i ulovi NATJECATELJA, taj NATJECATELJ ispada iz daljnjeg natjecanja. Ne može sudjelovati u ZAVRŠNOJ POTJERI i igru napušta bez novca. Dakle, njegov se novčani iznos ne pribraja zajedničkoj BANCI NATJECATELJAKad svi NATJECATELJI odigraju igru protiv LOVCA na PLOČI POTJERE, VODITELJ će ponovno utvrditi koliko se NATJECATELJA plasiralo u ZAVRŠNU POTJERU.


Također se utvrđuje i iznos u zajedničkoj BANCI NATJECATELJA , a to je ZBROJ pojedinačno osvojenih iznosa svih NATJECATELJA-FINALISTA.2) ZAVRŠNA POTJERA


A) KRUG FINALISTA


U KRUGU FINALISTA sudjeluju svi NATJECATELJI koje LOVAC nije dostigao u POTJERI prvog dijela natjecanja, pa su tako uspješno svoj ulog spremili u BANKU NATJECATELJA i stekli status FINALISTA.


Iznimka od prethodnog stavka je slučaj kad je LOVAC dostigao SVA ČETIRI NATJECATELJA u pojedinačnim POTJERAMA prvoga kruga. Tada se SVA ČETIRI NATJECATELJA vraćaju u ZAVRŠNU POTJERU na sljedeći način: moraju između sebe izabrati JEDNOG koji će se u ZAVRŠNOJ POTJERI sam suprotstaviti LOVCU.


Budući da su sva četiri NATJECATELJA uhvaćena, pa tako nisu mogli uložiti ništa u BANKU NATJECATELJA, iznos za koji će se boriti izabrani predstavnik NATJECATELJA utvrđuje Redakcija, uvijek posebno za svaki takav slučaj.


To znači da u KRUGU FINALISTA mogu zaigrati:

sva četiri FINALISTA;

tri FINALISTA;

dva FINALISTA;

jedan FINALIST


ili


jedan izabrani predstavnik NATJECATELJA.


Broj FINALISTA je za NATJECATELJE vrlo važan: koliko ima FINALISTA toliko KORAKA PREDNOSTI u startu KRUGA FINALISTA imaju pred LOVCEM:

četiri FINALISTA = 4 koraka prednosti;

tri FINALISTA = 3 koraka prednosti;

dva FINALISTA = 2 koraka prednosti;

jedan FINALIST = 1 korak prednosti,

a i

- jedan izabrani predstavnik NATJECATELJA = 1 korak prednosti


Svi sudionici KRUGA FINALISTA dobit će prvo jasno označenu prednost koja je jednaka broju sudionika KRUGA FINALISTA: napr: ako imamo tri FINALISTA cijeli će TIM dobiti 3 koraka prednosti pred LOVCEM.


Svi će FINALISTI u vremenskom razdoblju od DVIJE MINUTE morati zajednički odgovoriti na što je moguće više pitanja iz općeg znanja.


Svakim točnim odgovorom FINALISTI stječu daljnji korak prednosti pred LOVCEM.


Iako FINALISTI rade kao TIM, moraju se pojedinačno prijavljivati za odgovor pritiskom svoje tipke za prijavu (načelo: Tko prije!) i moraju čekati da ih se poimence prozove da daju svoj odgovor. Ako odgovori FINALIST koji nije poimence prozvan da odgovori, smatrat će se da odgovor nije točan.


Ako prozvani FINALIST ne odgovori, ili odgovori pogrešno, ili kaže „Dalje“ (preskoči odgovor), preostali FINALISTI ostaju bez mogućnosti prijave za odgovaranje na to pitanje i točan će odgovor dati VODITELJ.


VODITELJ neće prijeći na iduće pitanje sve dok se jedan od FINALISTA ne prijavi s odgovorom ili odlukom da preskače to pitanje.


Jasan ZVUČNI SIGNAL označava kraj KRUGA FINALISTA (istek vremena od DVIJE MINUTE), što znači da se više ne primaju prijave niti se može odgovarati. Istekne li vrijeme igre dok VODITELJ čita pitanje, a odgovor nije dan, FINALISTI neće imati priliku odgovoriti.


FINALISTI se mogu prijavljivati i, ako su prozvani, odgovoriti i prije no što VODITELJ pročita cijelo pitanje. Ako je odgovor točan, VODITELJ to potvrđuje i odmah čita sljedeće pitanje.


Dok svaki točan odgovor FINALISTA donosi dodatni korak prednosti pred LOVCEM, netočni odgovori se ne kažnjavaju i FINALISTI ostaju na prednosti koju su imali prije tog netočnog odgovora.


Po isteku igre u KRUGU FINALISTA VODITELJ će utvrditi broj pitanja na koja mora točno odgovoriti LOVAC u igri LOVČEVA POTJERA.


B) LOVČEVA POTJERA


U LOVČEVOJ POTJERI LOVAC mora u vremenu od DVIJE MINUTE točnim odgovorima na pitanja pokušati dostići rezultat FINALISTA iz KRUGA FINALISTA i tako ih uhvatiti. Svakim se točnim odgovorom LOVAC za jedan korak približava FINALISTIMA.


Ako LOVAC pogrešno odgovori na neko od pitanja, sat se zaustavlja i tim FINALISTA ima priliku međusobno se savjetovati i odgovoriti na to pitanje:

ako FINALISTI ponude točan odgovor na to pitanje, LOVCA vraćaju jedan korak unatrag;

ako FINALISTI pogrešno odgovore ili ne odgovore unutar dopuštenog vremena, kako ih je uputio VODITELJ, LOVAC ostaje na istom mjestu; (Dopušteno vrijeme odgovaranja utvrđuje isključivo Redakcija!)

ako LOVAC netočno odgovori na svoje prvo pitanje, a FINALISTI odgovore točno, FINALISTI osvajaju jedan (1) dodatni korak, a LOVAC ostaje na istom mjestu (=0 koraka).


VODITELJ neće prijeći na sljedeće pitanje sve dok LOVAC ne ponudi odgovor ili odluči preskočiti to pitanje (i tako dati priliku FINALISTIMA da na njega odgovaraju).


LOVAC može odgovoriti i prije no što VODITELJ pročita cijelo pitanje. Ako je odgovor točan, VODITELJ to potvrđuje i odmah čita sljedeće pitanje.


Jasan ZVUČNI SIGNAL označava kraj LOVČEVE POTJERE (istek vremena od DVIJE MINUTE), što znači da LOVAC više ne može odgovarati. Istekne li vrijeme igre dok VODITELJ čita pitanje, a odgovor nije dan, LOVAC neće imati priliku odgovoriti.


Ako LOVAC uspije dostići prednost koju su imali FINALISTI u KRUGU FINALISTA unutar zadanog vremena od DVIJE MINUTE, FINALISTI će izgubiti sav novac spremljen u zajedničkoj BANCI NATJECATELJA i igra je završena.


Ako LOVAC ne uspije izjednačiti broj koraka prednosti koje su postigli FINALISTI u KRUGU FINALISTA unutar zadanog vremena od DVIJE MINUTE, FINALISTI će međusobno na jednake dijelove podijeliti sav novac spremljen u zajedničkoj BANCI NATJECATELJA.


* * *


IV. IZBOR NATJECATELJA


NATJECATELJI za kviz POTJERA prijavljuju se putem posebnih obrazaca, dostupnih na WEB stranici potjera.hrt.hr


Sadržaj obrasca:

uvodni tekst s odredbama PRAVA SUDJELOVANJA,

UPITNIK ZA PRIJAVU

upute za rješavanje TESTA ZNANJA

TEST ZNANJA.


Tek pošto potencijalni natjecatelj u cijelosti ispuni UPITNIK ZA PRIJAVU moći će pristupiti uputama za rješavanje i TESTU ZNANJA.


TEST ZNANJA se sastoji od 15 pitanja općeg znanja, ponuđenih u formi višestrukog izbora: uz svako su pitanje ponuđena 3 odgovora od kojih je samo jedan točan.


Primjeri pitanja:


Koji je slavni hrvatski književnik rođen 21. ožujka, na prvi dan proljeća?

A. B. Šimić

A. G. Matoš

I. G. Kovačić


ili


Koji je dobitnik Nobelove nagrade 1922. svijet zadužio kvantnom teorijom o građi atoma?

N. Bohr

M. Planck

E. Rutherford


ili


Čime se bave Picassove 'Gospođice iz Avignona'?

kuhanjem

prostitucijom

ručnim radom


ili


Tko je skladao 'Splitski akvarel'?

Srećko Albini

Boris Papandopulo

Ivo Tijardović


Svaki potencijalni natjecatelj slučajnim odabirom dobiva 'svoj' niz od 15 pitanja.


Odgovori se na predviđeni način, opisan u uputama za rješavanje, upisuju direktno u TEST.


Na pitanja se odgovara redom: tek pošto se odgovori na 1. pitanje, otvorit će se 2. pitanje, pa kad se na njega odgovori, 3. pitanje i tako sve do 15. pitanja.


Tijekom testiranja nemoguće se vraćati na već odgovorena pitanja.


Ukupno vrijeme za odgovaranje jest 150 sekundi. Tijek vremena vidljiv je tijekom testiranja.


Po isteku 150 sekundi TEST se automatski prekida.


Testovi se automatski obrađuju i Redakcija će svakoga dana imati ukupan popis prijavljenih i njihovih rezultata.


Najuspješniji prijavljeni potencijalni natjecatelji, oni s najvećim postotkom točno riješenih testova, ući će u uži izbor za natjecanje. Oni će o svom uspjehu biti obaviješteni mailom ili će ih telefonski kontaktirati predstavnica Redakcije i uputiti u daljnji slijed događanja.


Moguće je da će u pojedinim slučajevima Redakcija trebati i neke dodatne podatke ili će htjeti nekoga dodatno testirati. U takvim će slučajevima predstavnica Redakcije izravno telefonski kontaktirati potencijalne natjecatelje. Svi se takvi izravni telefonski kontakti i dogovori uvijek snimaju.


Sve odluke Redakcije u svezi s izborom NATJECATELJA MERITORNE su i KONAČNE.


OPĆE ODREDBE IZBORA NATJECATELJA


Svim izabranim NATJECATELJIMA koji nisu iz Zagrebačke županije HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA nadoknadit će putne troškove (vlak, autobus, automobil, a onima iz Dubrovačko-neretvanske županije i zrakoplov) kao i troškove smještaja u hotelu koji odredi Redakcija.


Dakle, svi natjecatelji izvan Zagrebačke županije sami plaćaju putne troškove i troškove hotela, a HRT takve troškove, temeljem odgovarajućih službenih računa, odnosno službenih potvrda o cijeni, u cijelosti isplaćuje/nadoknađuje tom natjecatelju i to isključivo na njegov osobni žiroračun, otvoren u nekoj od banaka u Republici Hrvatskoj.


Na dan probe/snimanja određene emisije SVI IZABRANI NATJECATELJI u određeno će se vrijeme okupiti na dogovorenom mjestu snimanja. Svi NATJECATELJI dužni su DOĆI TOČNO u utvrđeno vrijeme. SVI NATJECATELJI sa sobom obvezatno moraju donijeti svoje OSOBNE ISKAZNICE te svoje osobne žiroračune.


Utvrdi li se da je netko od natjecatelja dao krive ili netočne podatke tijekom prijave ili dodatnih kontakata (državljanstvo, starost, rodbinske veze u HRT-u ili sa sponzorima te o pokrenutom krivičnom gonjenju, itd) Redakcija takvog natjecatelja može diskvalificirati iz programa i takvom se natjecatelju neće nadoknaditi ni eventualni troškovi puta, odnosno smještaja.


Svi izabrani NATJECATELJI dužni su pojedinačno potpisati IZJAVU o poznavanju PRAVILA I PROPOZICIJA kviza znanja POTJERA i o pridržavanju njihovih odredbi, zatim o dobrovoljnosti sudjelovanja u natjecanju, kao i odricanju od bilo kakve novčane naknade za korištenje njihovog nastupa ili dijela njihovog nastupa u programu POTJERA u svrhu promidžbe programa u ostalim medijima izvan samog serijala.


Na sam dan snimanja Redakcija može donijeti odluku o diskvalifikaciji pojedinog NATJECATELJA ako se utvrdi da se taj NATJECATELJ, iako je potpisao IZJAVU o poznavanju, prihvaćanju i pridržavanju PRAVILA I PROPOZICIJA, tijekom priprema i proba ponaša NEPRIKLADNO, tj. iako nema diskriminacije, ova odredba omogućava da se UDALJI NATJECATELJ koji je pod utjecajem alkohola, droge, ili je prost, i ne poštuje pravila dobrog vladanja u javnosti.


Donese li Redakcija odluku o diskvalifikaciji ili udaljavanju pojedinog natjecatelja, na njegovo će mjesto doći izabrani rezervni natjecatelj.


U svim situacijama tijekom IZBORA i PRIPREMA ZA NATJECANJE ODLUKE REDAKCIJE UVIJEK SU MERITORNE I KONAČNE.


* * *

V. NAGRADE


Sve se nagrade osvojene u kvizu znanja POTJERA pojedinačno isplaćuju natjecateljima isključivo putem njihovog osobnog žiroračuna otvorenog u nekoj od banaka u Republici Hrvatskoj.


Sve nagrade osvojene u kvizu znanja POTJERA, u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak, objavljenom u NARODNIM NOVINAMA: 177/04, 73/08, 80/10, 114/11, 22/12, 144/12, članak 9., stavak 2, točka 2.6 nisu oporezive porezom na dohodak i natjecateljima se isplaćuju u punom iznosu osvojenog.


HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA kao organizator natjecanja u kvizu znanja POTJERA obvezuje se osvojene nagrade isplatiti na osobni žiroračun natjecatelja u roku od 15 (petnaest) radnih dana od dana emitiranja emisije u kojoj je natjecatelj nagradu osvojio.


HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA se također obvezuje svim osvajačima nagrada u kvizu znanja POTJERA dostaviti potvrdu o neoporezivanju porezom na dohodak osvojenih nagrada, a u skladu s gore navedenim odredbama Zakona o porezu na dohodak.


Ako bi se citirane odredbe Zakona o porezu na dohodak mijenjale HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA će o tome na vrijeme obavijestiti natjecatelje kojima bi se osvojene nagrade trebale isplatiti prema takvim novim promijenjenim odredbama.


* * *


VI. ZAVRŠNE ODREDBE


Budući da su SVI POZVANI NATJECATELJI u kvizu znanja POTJERA dužni dati PISMENE IZJAVE da su im poznata PRAVILA I PROPOZICIJE kviza znanja POTJERA te da će se, pod moralnom i materijalnom odgovornošću, istih u potpunosti pridržavati, Redakcija unaprijed upozorava sve natjecatelje da sva svoja dvoumljenja ili dvojbe u svezi s primjenom i odredbama ovih PRAVILA I PROPOZICIJA nastoje u cijelosti razjasniti ili raščistiti tijekom održavanja probe za snimanje emisije u kojoj sudjeluju.


Ako tijekom natjecanja (snimanja emisije) ipak netko od NATJECATELJA bude smatrao da se nešto NE DOGAĐA u skladu s odredbama ovih PRAVILA I PROPOZICIJA ili bude smatrao da je na bilo koji način oštećen jer se ne poštuju odredbe ovih PRAVILA I PROPOZICIJA, dužan je ODMAH, na licu mjesta, reagirati, zatražiti objašnjenje ili intervenciju Redakcije, u protivnom će se smatrati da NATJECATELJ nema nikakvih primjedbi na regularnost natjecanja.


Dogode li se tijekom snimanja tehnički problemi i nedostaci bilo koje prirode više sile, a koji onemogućuju odvijanje igre prema ovim PRAVILIMA I PROPOZICIJAMA,


unaprijed se utvrđuje nadležnost Redakcije da odluči o načinu rješavanja problema.


Pošto se utvrde i otklone takvi nedostaci/problemi, Redakcija na licu mjesta donosi odluku o poništenju dijela snimanja i vraćanju natjecanja korak unatrag u dijelovima koji imaju striktna vremenska ograničenja, (kod takvih se dijelova mora krenuti ispočetka s novim zadacima), odnosno o načinu nastavka natjecanja u dijelovima koji nemaju tih elemenata vremenske striktnosti.


Igra se nakon toga nastavlja dalje prema istim PRAVILIMA I PROPOZICIJAMA.


U svim eventualnim spornim situacijama tijekom igranja (snimanja emisije) ODLUKE REDAKCIJE uvijek su MERITORNE I KONAČNE!


* * *


Zagreb, kolovoz 2014.